Milk chocolate waffle

Milk chocolate waffle

Milk chocolate with crispy wafers

Chocolate bar of 90gr

 

Delicious milk chocolate bar with crispy wafers.

A superb milk chocolate for every taste.

Follow us:

Menexedon 21 Str. Kifissia. Athens-Greece