Milk chocolate almonds

Milk chocolate almonds

Milk chocolate with crunchy almond croquant.

Chocolate bar of 90gr

 

Our velvet milk chocolate bar filled with delicious pieces of almonds.

Taste it!!

Follow us:

Menexedon 21 Str. Kifissia. Athens-Greece