Σοκολάτα υγείας αμύγδαλα

Σοκολάτα υγείας αμύγδαλα

Dark chocolate 70% cacao with crunchy almonds.

Chocolate bar of 90g.

 

Dark chocolate bar filled with delicious whole pieces of almonds.

Superb taste you can’t miss!!